Zimná rozbíjačka 28. 1. 2017

Ahojte :)

tento víkend pozývame všetky vydry poriadne sa vyblázniť na Zimnú rozbíjačku!

Prečítaj info na plagáte a poď!

 

9. oddiel skautiek Bystré vydry

  • Založený: 1993
  • Klubovňa: Alžbetina 14
  • Určený pre: dievčatá vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami